Bijbelse dagkalender 2014

Graag wil ik de Bijbelse dagkalender 2014 aanbevelen.
Op een informatief kwartetspel voor thuiszorgers stond een paar jaar geleden over protestanten dat die dagelijks thuis de bijbel lezen. Voor sommige gemeenteleden geldt dat nog steeds. Vroeger was het vaak aan de hand van een oude scheurkalender. De achterkant was het leukst, hoorde ik pas nog iemand zeggen. Daar stonden dan soms leuke verhaaltjes of een grappige spreuk. Maar deze gebruiken zijn in steeds meer huishoudens verwaterd.
Is dat erg? Dat weet ik niet. Vormen veranderen. Oude gewoontes mogen plaats maken voor nieuwe vormen. Vormen die beter bij ons passen.
Alleen zie ik nog niet zo heel veel nieuwe vormen ontstaan. Dus toch maar regelmatig een stukje tijd van de dag gebruiken voor een bezinningsmoment met de bijbel erbij?
De titel klinkt oubollig en het is ook al de 68ste jaargang. Maar de Bijbelse Dagkalender is een handzaam boekje dat jaarlijks gretig aftrek vindt. Er staat voor elke dag een korte overweging van een halve bladzijde, bij een Bijbelgedeelte volgens het dagelijks leesrooster van het NBG. Puntig en in frisse taal. Bij elke overweging ook een verwijzing naar een lied. En tussendoor staat er een groot aantal losse gedichten, wijze gedachten en eenvoudige gebeden. Alleen al daarvoor is het boekje ook de moeite waard. Veertien schrijfvaardige predikanten van de PKN hebben er hun best op gedaan.
Om ergens voor het grijpen te leggen. Twee of drie minuten leestijd per dag voor de broodnodige vitaminen. Wat kost dat nou eigenlijk? Ja, wel € 7,25. (Uitg. Boekencentrum)