Kerstnachtdienst 2020 Centrumkerk Winsum liturgie

www.kerkomroep.nl

24 december 2020 Centrumkerk Winsum 21.00 u kerstnachtdienst m.m.v. Zilt
Organist Pieter Pilon
Muzikale medewerking door leden van Zilt en blokfluitisten o.l.v. Nellie Bolhuis
lector Tineke Dijkstra
voorganger ds. Harmen Jansen
Kerstmuziek vanaf 20.50 door organist Pieter Pilon

Welkom

zang: Lied 473 (er is een roos ontloken)

Gebed van het feest

Lofprijzing met Titus 2: 11-14

Glorialied: Lied 489 vers 1 en 2

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 8:23-9:6 , in een bewerking van Ton Honig (uit: Het hoogste woord, Bijbel voor kinderen):

Nooit meer bang in het donker
Geen oorlog die benauwt
Want licht straalt van Gods gezicht
over wie hem vertrouwt

Geen soldatenlaars stampt
In het Beloofde Land
Geen uniform met bloed besmeurd:
Een wonder is gebeurd.

De slavendrijver gebroken
Last van schouders afgenomen
Een vredesvuur ontstoken
Want er zal nooit…
Nooit meer oorlog komen

Zoon voor ons geboren,
Een goddelijk mensenkind
Goede raad voor onze oren
Een lieve ouder die ons vindt
Wanneer wij zijn verloren

Zang: Lied 476 vers 1, 3 en 4
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 1:14
Zang: Lied 488
Overdenking
Cantate Willkommen, süsser Bräutigam – Vincent Lübeck
Willkommen, süsser Brautigam,
du Konig aller Ehren!
Willkommen, Jesu, Gottes Lamm,
ich will dein Lob vermehren.
Ich will dir all mein Leben lang
von Herzen sagen Preis und Dank,
dass du, da wir verloren,
für uns als Mensch geboren.

Welkom, lieve bruidegom, U Koning van alle eer! Welkom, Jezus, Lam van God, ik wil uw lof vermeerderen. ik wil u heel mijn leven lang vanuit mijn hart lof en dank zeggen, dat u omdat we zijn verloren, voor ons als mens bent geboren

O groBes Werk, o Wundernacht,
dergleichen nie gefunden!
Du hast den Heiland hergebracht,
der alles überwunden,
du hast gebracht den starken Mann,
der Feu’r und Wolken zwingen kann,
für dem die Himmel zittern
und alle Berg erschüttern.

O groot werk, o Wondernacht, nooit eerder vertoond! U hebt de Heiland hier gebracht, die alles overwonnen heeft. U hebt gebracht de sterke man, die vuur en wolken bedwingen kan, voor wie de hemelen beven en alle bergen trillen.

O liebes Kind, o süsser Knab,
holdselig von Gebarden,
mein Bruder, den ich lieber hab,
als alle Schatz auf Erden,
komm, Schönster, in mein Herz hinein,
komm eiligst, lass die Krippen sein,
komm, komm, ich will beizeiten
dein Lager dir bereiten.

O lief kind, o vriendelijke knaap, met lieflijke gebaren, mijn broeder, die ik liever heb dan welke schatten op aarde, kom binnen, mooiste, in mijn hart, kom haastig! Laat de kribbe maar! Kom, kom, ik wil je tijdig een plek bieden.

Sag an, mein Herzens Bräutigam,
mein Hoffnung, Freud und Leben,
mein edler Zweig aus Jakobs Stamm,
was soil ich dir doch geben?
Ach! nimm von mir Leib, Seel und Geist,
ja alles, was Mensch ist und heisst,
ich will mich ganz verschreiben,
dir ewig treu zu bleiben.

Vertel me, mijn dierbare bruidegom, mijn hoop, vreugde en leven, mijn edele tak van Jacobs stam, wat moet ik je nog geven? Neem mijn lichaam, ziel en geest, ja alles wat menselijk is, ik wil U van harte beloven eeuwig trouw te blijven.

Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ,
sei dir von mir gesungen,
dass du mein Bruder worden bist
und hast die Welt bezwungen.
Hilf, dass ich deine Süssigkeit
stets preis in dieser Gnadenzeit
und mög’ hernach dort oben
in Ewigkeit dich loben.

Lof en dank, Heer Jezus Christus, zij U door mij gezongen, omdat U mijn broeder geworden bent en de wereld hebt overwonnen. Help mij dat ik uw vriendelijkheid altijd prijs in deze genadetijd en dan daarna hierboven U in eeuwigheid mag loven.

Gebeden

Wegzending en zegen

Slotlied: lied 487 Eer zij God in onze dagen

Na afloop buiten: 22. 00 u precies:
Help mee een geluid van vrede en verbinding tot klinken te brengen!
Als kerken van Winsum (Gr.) willen we iedereen gaan uitnodigen om op de avond van 24 december om precies 22.00 uur mee te doen aan een ‘flashmob’. Ons voorstel is dat deelnemers dan buiten voor hun eigen woning gaan staan met een lichtje en luid ‘Komt allen tezamen’ zingen: lied 477 vers 1 en 4. Bespelers van een muziekinstrument mogen ook meedoen.
Na afloop roepen we elkaar ‘een gelukkig kerstfeest’ toe.