Liturgie 3 mei

3 mei 10.00 u Centrumkerk Protestantse gemeente Winsum-Halfambt

‘De naderende bevrijding had een gezicht dat tegelijk lachte en huilde.’ (Albert Camus)
Op de vierde zondag van Pasen klinkt uit Johannes 10 de belofte ‘Ik ben de Goede Herder’. Vlak voor 4 en 5 mei denken we dan terug aan de tijd dat het ‘Führerprinzip’ de wereld in zijn ijzeren greep had. ‘Gij bracht ons in des vijands netten’, laat de psalm van deze zondag ons zingen. We staan stil bij 75 jaar bevrijding en wat die gekost heeft.
Voorganger: ds. Harmen Jansen
Medewerker aan deze dienst: Romke Visser
Lector: Hanneke Ritzema
Organist: Dirk Stavenga
Saxofoonkwartet: Myrthe Poelstra, baritonsax, Mathilde Leemhuis, tenorsax, Jolien Hijlkema, altsax, Jolanda Tuma, sopraansax
Enkele leden van de cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis

Inleidend orgelspel
Welkom en introductie
Openingswoorden van groet en bemoediging:

(voorg.) De Heer zij met U!
(allen) Ook met U zij de Heer!
(voorg.) Onze hulp is in de naam van de Heer
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
(voorg.) die trouw is tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen niet loslaat

Lezing Psalm 66: 1-4 en 8-12 (onberijmd)

Zingen Psalm 66 vers 1, 2 en 4

Uit het dagboek van Anne Frank

Zingen lied 1003 (het zou de droom van Anne Frank kunnen zijn)

Uit het levensverhaal van Albert Wester

Intermezzo saxofoonorkest: vierstemmige bewerking van het thema van ‘Schindler’s list’

‘Het gezicht dat huilde.’ Een bijdrage van Romke Visser over de geleden verliezen in Winsum en omstreken.

Zingen kyrie Lied 367d en aansluitend Lied 997

Lezing van het Evangelie Johannes 10: 1-13

Zingen lied 654 vers 1 t.e.m. 5 – vers 2 alleen mannen, vers 3 hardop samen gelezen, overige verzen samenzang

Overdenking
Muzikaal intermezzo saxofoonkwartet: ‘Richmond’
Een gedachte van Romke Visser lezenaar
Zingen: Lied van de vrijheid – tekst René van Loenen, melodie ‘O Heer, die daar des hemels tente spreidt’

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
Zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is/ geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord, / gezaaid, gehoord
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt/ een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,/ gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

Gebeden

Gezongen Onze Vader lied 1006
Over de collecte
Zegen
Zingen: Lied 708 vers 14, 1 en 6 (het Wilhelmus)
Orgelmuziek